top of page
Search
  • Maris Kartau

Söötade hoiustamine


Kuidas hoiustada söötasid?

Suletud söödakottides säilib sööt kauem kui avatuna. Nii kui söödakott on avatud kasutamiseks, hakkab sööda kvaliteet langema seoses õhuniiskuse ja temparatuuriga. Avatud jõusööta tuleks hoida kuivas keskkonnas, soovitavalt tihedalt suletud söödatünnis või kastis.

Sööta tuleb kaitsta otsese päikesevalguse ja suurte temperatuuri kõikumiste eest. Söödatünn tagab kaitse ka näriliste eest, kes sööda juurde sattudes reostavad sööta ja muudavad selle söötmiskõlbmatuks. Ei ole soovitav hoiustada suuremaid söödakoguseid talli, sest tallis esineb pidevalt temperatuurikõikumisi ja liigselt niiskust. Ideaalis tuleks ladustada söödakotid tallist eraldi ruumi, kus temperatuuri kõikumine ja õhuniiskus oleks minimaalne. Kui söödatünn hakkab tühjaks saama, siis tuleb sööta tünnis olev sööt lõpuni, puhastada tünn eelmise sööda jääkidest ja tolmust ning alles siis peale valada uus sööt. Tünni põhja jääv puru on heaks kasvuallikaks hallitustele ja seentele.

Üldiselt granuleeritud sööt säilib kauem, sest nende niiskustase on madalam. Kraffti müslid on eelnevalt kuumtöödeldud, mis tagab söötade parima omistamise ja vähendab ka võimalike hallitusseente teket. Parima säilivuse ja söödaomaduste säilitamiseks on müslid pakitud kilepakenditesse, mis ei lase ligi lisaniiskust, mis võiks sööda omadusi rikkuda.

Söödakotid tuleb ladustada siseruumidesse, kus oleks kuiv ja ühtlane temperatuur. Temperatuuri kõikumisel võib tekkida kondensvesi, mis kahjustab söötasid. Söödakotid ei tohiks kunagi olla otse betoon/kivipõrandal, vaid nende alla tuleks panna euroalused või mõni muu söödakotte maast kõrgemale tõstev ese.

Investeerides söötade säilitamisse tagame sööda kvaliteedi säilimise, ning hoiame ära võimalikud terviseprobleemid, mida põhjustavad hallitusest või närilistest põhjustatud rikutud jõusööt.

321 views0 comments

Recent Posts

See All

ICSI hobuste sigimises

OPU ja ICSI hobuste sigimises Igal aastal sünnib maailmas ca paarkümmend tuhat vasikat ja tuhatkond varssa OPU ja ICSI tehnoloogiate abil. Mida ICSI endast kujutab ja milleks kasutatakse, seda proovin

bottom of page