top of page
Search
  • Kristiina Kuik-Tõnissoo, DVM

ICSI hobuste sigimises

OPU ja ICSI hobuste sigimises

Igal aastal sünnib maailmas ca paarkümmend tuhat vasikat ja tuhatkond varssa OPU ja ICSI tehnoloogiate abil.

Mida ICSI endast kujutab ja milleks kasutatakse, seda proovin alljärgnevalt lahti seletada.

Hobuste aretus ja varssade saamine on tänapäeval, võrreldes näiteks veel 10 aasta taguse ajaga, palju muutunud. Nõudlus on järjest paremate hobuste järele, varssa tahetakse saada ainult väga headelt märadelt ning võimalikult kiiresti.

Kättesaadav ja laialdaselt kasutuses olev võimalus selleks on embrüosiirdamine. Osalesin praktilisel ("hands-on") koolitusel Saksamaal, mida juhendasid maailma juhtivad tippspetsialistid. Lisaks põhjalikule embrüosiirdamispraktikale sain võimaluse lähemalt tutvuda ka maailmas järjest enam huvi pakkuvate protseduuridega OPU ja ICSI ja allpoololev ongi kokkuvõte nende päevade jooksul omandatud praktilisetest teadmisest.

Embrüosiirdamine on endiselt kõige suurepärasem võimalus saada healt märalt rohkem ja kiiremini järeltulijaid. Kõik märad ei ole siiski väga head embrüosiirdamise kandidaadid. Näiteks juhul kui tegemist on vana, väheviljaka, emakaprobleemidega märaga või märaga, kellelt mingil põhjusel ei saa elus embrüot, siis selliste märade puhul võiks kaaluda OPU/ICSI protseduuri kasutamise võimalusi ja ka majanduslikku aspekti.

Intracytoplasmic sperm injection - ICSI [iksi] ehk seemneraku intratsütoplasmaatiline injektsioon on hiljuti välja töötatud tehnika, mille puhul mära munarakud küpsevad ja viljastatakse laboritingimustes.

ICSI on kallis ja töömahukas protseduur ning ICSI varss peaks seda arvestades olema eelduslikult väga väärtuslik, õigustamaks kalli protseduuri teostamist.

OPU ehk Ovum Pick-Up on protseduur, mille käigus doonormäralt ehk märalt, kellelt soovitakse varssa, peab loomaarst otse munasarjast väja imema ootsüüte (edaspidi - munarakke). Selleks kasutatakse tupesisest ultaheliandurit, millele lisatud nõela abil tühjendatakse munasarjas asuvad folliikulid vedelikust ning loodetakse leida seal asuvaid munarakke. Protseduuri läbiviimiseks märad rahustatakse ning teostatakse epiduraalanesteesia. OPU protseduuri võib korrata iga 2 nädala tagant.

Leitud munarakke kasvatatakse seejärel loomulikku keskkonda matkides laborikapis umbes 12-30h. Kapis küpsenud munarakud viljastatakse katseklaasis. Kõik leitud munarakud siiski laboris ei valmi, kuid umbes pooled leitutest on sobilikud viljastamiseks. Mära munarakku saab katseklaasis viljastada ainult nö."sunniviisiliselt". Selleks valitakse mikromanipulatsiooni võimalusega invertmikroskoobi all välja üks seemnerakk, mis süstitakse mikropipeti abil otse munarakku.

Saadud viljastatud munarakku kasvatatakse laboris edasi umbes 7-10 päeva, selle aja jooksul areneb temast embrüo, mis on sobiv kandjamärale siirdamiseks. Seejärel embrüo reeglina külmutatakse. Tavaliselt saadetakse ICSI laboris saadud külmutatud embrüo edasi embrüosiirdamiskeskusesse ning siirdamine kandjamärale toimub juba seal.

Igal OPU sessioonil saadakse mitmeid munarakke ning kindlat numbrit pole võimalik öelda. Võib ka juhtuda, et ei leita ühtegi munarakku või kui siiski leitakse, ei küpse neist ükski ICSI protseduuriks sobiliku staadiumini.

ICSI varsa saamine koosneb paljudest erinevatest etappidest, millel igaühel on oma hind, kuid arvestama peab 1 tiinuse puhul viiekohalise summaga, lisanduvad kulutused spermale, mära transpordile, kandjamära pidamisele, vaktsiinidele jne. Spermat kasutades tuleb tähele panna, millised on ICSI varssade registreerimise tingimused. Näiteks Diamant de Semilly spermamüügi leping lubab registreerida iga külmutatud spermakõrre kohta 1 varsa, Heartbreakeri sperma ICSI kasutamisel tuleb maksta 500 eur transpordi eest ning 2500 eur lisaks varsa sündimisel.

Realistik lootus on täna, et OPU/ICSI protseduuriga saab 52% märadest 1-2 embrüot, mis on sobilikud kandjamärale siirdamiseks. Tiinuse tõenäosus nendest siirdatud embrüotest on umbes 65%.

Tänapäev on toonud hobuste sigimisealastesse teadmistesse palju uut, mida proovitakse rakendada ka praktikas. Kunstliku seemenduse ja embrüosiirdamise kõrval annab ICSI võimaluse saada järglasi ka embrüosiirdamise programmi mittesobilikelt märadelt ja (väheviljakatelt) täkkudelt, kes traditsiooniliste meetoditega järglasi ei saa.

Kes on huvitatud oma mära saatmisest OPU ja ICSI protseduurile, võtke julgelt ühendust Tähtvere talli seemenduskeskusega. Anname vajalikud kontaktid, nõustame ja leiame koos parima lahenduse. Lähimad teenusepakkujad asuvad Hollandis ning Itaalias.

Tähtvere tall pakub laia valikut maailma tipptäkkude spermat, meil on koostöölepingud paljude täkukeskusega, pakume märade seemendusteenust värske ja külmutatud spermaga ja embrüosiirdamist.

*Tekstis kasutatud andmed on pärit ICSI protseduure teostavatelt inimestelt otsekontaktide kaudu. Sperma kasutamise tingimused on saadud otsekontaktidest täkuomanikega.

Kristiina Kuik-Tõnissoo DVM, MSc

loomaarst

hobuste sigimise spetsialist

Tähtvere tall

139 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page